Lyme - studiedagen

Inhoud

Dit betreft een o.a. KTNO en VNT geaccrediteerde Lyme studie, die klassikaal en als webinar gegeven wordt. Accreditatie wordt aangevraagd bij SNRO, AVIG, MBOG, NWP en NVVM. Deze studie bestaat uit 3 delen waarbij het eerste deel een introductie betreft. Deze introductie is ervoor om u kort kennis te laten maken met de materie of, als u al de nodige ervaring heeft, de kennis weer op te frissen en nieuwe inzichten te geven. Hierbij zal vooral de pathogenese aan bod komen.

Lyme introductie (klassikaal of webinar)

Tijdens deze introductie krijgt u alle informatie van de afgelopen jaren in een notendop aangevuld met nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen.

Verschil Lyme intro klassikale studiemiddag en webinar

Het webinar is een verkorte versie van de Lyme intro studiemiddag en er zal kort door de belangrijkste punten heen worden gelopen. Mocht u nog niet zo goed bekend zijn met Lyme of weinig praktijkervaring hebben, dan kan het nuttig zijn om de klassikale studiemiddag te volgen. Ook als u na het volgen van het webinar meer wilt weten over een specifiek onderdeel. Voor de klassikale versie is 3 uur tijd ingepland ten opzichte van 1 uur tijd voor het webinar. Zo is er tijdens de klassikale versie meer ruimte om zaken nader toe te lichten. Ook kunt u persoonlijk kennis maken met onze spreker. Na het volgen van zowel het webinar als de klassikale studiemiddag kunt u doorstromen naar Lyme 1 (en Lyme 2).

Studiedagen Lyme 1 en 2 klassikaal

Tijdens de studiedagen Lyme 1 en 2 gaan we verder in op de verschillende alternatieve behandelmogelijkheden, de nieuwste wetenschappelijke kennis en ervaringen van professionals wereldwijd. In Lyme 1 krijgt u uitgebreid informatie over de diagnostiek mogelijkheden en praktijkervaringen. Daarnaast komen ook aanvullende labonderzoeken aanbod die u kunnen helpen de diagnose te bevestigen. Na het opgedaan hebben van alle basiskennis en het goed signaleren van Lyme, gaan we in Lyme 2 aandacht besteden aan de diverse behandel- en therapiemogelijkheden van Borreliose en mogelijke co-infecties. Het cursusmateriaal bevat bij elk onderdeel alternatieve behandelprotocollen die u in uw praktijk meteen praktisch kunt toepassen.

Als logische vervolg op de cursusreeks Lyme intro, Lyme 1 en Lyme 2, hebben we een Lyme praktijkmiddag, of terugkommiddag gepland. Nadat u de theorie in de praktijk heeft gebracht en praktische kennis heeft opgedaan, kunt u deze met elkaar delen en waarschijnlijk zijn er ook diverse vragen voor Drs. Korbee. Aan de hand van diverse casussen zullen we de theorie en praktijk samen bekijken. Daarnaast bespreken we kort de laatste ontwikkelingen en tenslotte sluiten we af met diverse tips en tricks!

Docent: Drs. Korbee

Drs. Alexander Korbee werkt in zijn praktijk voor Functionele Geneeskunde (MedicaPlus). Vanuit een brede visie behandelt hij vele Lyme patiënten en hij is op de hoogte van de meest gebruikte en wetenschappelijk onderzochte behandelprotocollen. Hij volgt nascholingen en internationale congressen over de ziekte van Lyme en is lid van de internationale Lyme artsenvereniging ILADS, de Duitse Lyme artsenvereniging DBG en van de Benelux artsenvereniging Chronimed.

Meer informatie over hem kunt u ook vinden op zijn website

Doel bijscholing

Het programma is bedoeld om de kennis en deskundigheid van therapeuten en artsen die al een gevestigde praktijk hebben, te vergroten.

Voor wie

Deze bijscholing is bedoeld voor therapeuten en/of artsen die met enige regelmaat patiënten met de ziekte van Lyme of met een vermoeden van de ziekte van Lyme op hun spreekuur krijgen en hier meer van willen weten.

Cursusdata (klassikaal)

Lyme intro: Vrijdagmiddag 13 september 2019
Lyme 1: Vrijdag 11 oktober 2019
Lyme 2: Vrijdag 29 november 2019

Lyme terugkomdag: 
Vrijdag 15 november 2019